Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, de organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs, dan wel door haar ingeschakelde derden, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden of andere onvolkomenheden dan wel voor de gevolgen daarvan. Eveneens kan de organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe partijen waarnaar wordt verwezen dan wel voor de inhoud van advertenties. Wijzigingen voorbehouden.

De organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen advertenties of andere bijdragen te weigeren en/of te verwijderen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Wijzigingen voorbehouden.

Zorg dat je erbij bent