Privacy Policy

Privacy
De organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs is gebonden aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle privacygevoelige informatie die aan de organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs wordt verstrekt, valt onder deze privacy policy. De organisatie spant zich naar alle redelijkheid in privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hier omschreven.

Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Dé Noordelijke Motorbeurs en alleen gedeeld met de medewerkers van de organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden. Voor onze managementrapportages worden uw gegevens geanonimiseerd. Dat houdt in dat wij hiervoor uitsluitend niet tot de persoon herleidbare gegevens bewaren.

Cookies
Vrijwel alle websites maken gebruik van zogenaamde “Cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten en worden gemaakt door de website. Ze worden tijdelijk op de computer van de bezoeker opgeslagen om de gebruiker toegang te geven tot verschillende functies en zorgen er voor dat de website zo soepel mogelijk voor u werkt. Cookies worden ook gebruikt om de website te verbeteren door te zien hoe de bezoekers omgaan met de inhoud en waar ze vandaan komen. Hiervoor worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Cookies worden 1 maand bewaard.

Embedded inhoud van andere websites
Deze site kan embedded inhoud van andere websites bevatten zoals video’s, beeldmateriaal, artikelen etc. De inhoud van deze andere websites werkt hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website bezoekt. De organisatie van Dé Noordelijke Motorbeurs heeft geen invloed op deze inhoud en/of werking en kan daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor de privacy policy, het gebruik van cookies etc van deze andere websites kunt u de informatie van de betreffende website raadplegen.

Zorg dat je erbij bent